Úc: Lừa đảo nhắm vào tiền super trong cuộc khủng hoảng COVID-19

Nở rộ các báo cáo lừa đảo tiền super từ khi chính phủ công bố cho phép một số người được rút tiền sớm trong quỹ hưu bổng để vượt qua những khó khăn kinh tế tạm thời trong khi Úc đối phó với coronavirus. Cẩn thận!

 Những kẻ lừa đảo hiện đang cố gắng bóc lột những người Úc bị ảnh hưởng tài chính bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 với các vụ lừa đảo tiền hưu bổng mới được báo cáo cho Scamwatch trong những tuần gần đây.

Những kẻ lừa đảo đã cố gắng tận dụng thông báo gần đây của Chính phủ rằng những người gặp khó khăn về tài chính có thể có quyền truy cập một phần vào quỹ superannuation của họ từ giữa tháng Tư.

“Kẻ lừa đảo gọi quý vị, tự xưng là từ các tổ chức có thể giúp bạn tiếp cận sớm với tiền super của mình,” Phó Chủ tịch ACCC Delia Rickard nói.

“Sở Thuế Úc ATO đang phối hợp để quý vị có thể sớm tiếp cận tiền super của mình thông qua myGov và không cần phải liên quan đến bên thứ ba hoặc trả bất ký chi phí nào cho chương trình này.”

“Không bao giờ nhấp chuột vào đường dẫn có sẵn để truy cập trang myGov. Thay vào đó, luôn gõ tên đầy đủ của trang mạng vào trình duyệt internet của mình,” bà Rickard nói. 

Kể từ khi Chính phủ thông báo việc được rút tiền super sớm vào tháng Ba, đã có 87 báo cáo về những trò gian lận này, nhưng không có báo cáo nào về tổn thất.

Trong hầu hết các trường hợp, kẻ lừa đảo tìm cách lấy thông tin cá nhân, bao gồm cả thông tin sẽ giúp họ truy cập trái phép vào quỹ hưu bổng của nạn nhân.

Với chương trình cho tiếp cận quỹ super sớm hơn, không chỉ người cao niên, mà hàng loạt người trong các nhóm tuổi khác sẽ bị những kẻ lừa đảo nhắm vào.

Các báo cáo cho biết kẻ lừa đảo còn giở chiêu trò kiểm tra giùm nạn nhân tiềm năng liệu tài khoản super của họ có hợp lệ để được hưởng hàng loạt các lợi ích khác, hoặc nói với họ rằng chương trình rút tiền super mới sẽ khiến họ không thể tiếp cận tài khoản của mình.

Năm 2019, người Úc đã mất hơn $6 triệu đô la vì các vụ lừa đảo tiền hưu bổng với những người ở độ tuổi 45-54 mất nhiều tiền nhất.

“Không bao giờ cung cấp bất kỳ thông tin nào về tiền hưu bổng của quý vị cho người không biết từ đâu liên lạc với quý vị. Đừng để kẻ lừa đảo gây áp lực để quý vị phải đưa ra quyết định ngay lập tức. Cho mình thời gian để xem xét mình đang giao dịch với ai.”

“Hãy cảnh giác với những người tự xưng gọi đến từ một cơ quan chính phủ hỏi về tiền super của quý vị. Hãy cúp máy và gọi trực tiếp cho cơ quan này bằng cách tự mình thực hiện phần tìm kiếm chi tiết liên lạc của họ,” bà Rickard nói.

Nếu quý vị đã cung cấp thông tin về tiền hưu bổng của mình cho một kẻ lừa đảo, hãy liên lạc ngay với tổ chức hưu bổng của quý vị. Nếu đã cung cấp chi tiết cá nhân hoặc ngân hàng, lập tức liên lạc với tổ chức tài chính của mình.

Nếu quý vị tin rằng có kẻ lừa đảo đã xâm nhập hay lấy tiền super của mình, báo cáo với:

  • ASIC — 1300 300 630 hoặc điền mẫu đơn này trên mạng.

https://asic.gov.au/about-asic/contact-us/how-to-complain/report-misconduct-to-asic/#Report

  • ATO — 13 10 20

Nguồn: SBS Vietnamese