Úc: Kêu gọi chính phủ có hành động giúp đỡ việc thuê nhà

Nội các khẩn cấp hiện chịu áp lực trong việc chung quyết về các hướng dẫn, trong việc thương thuyết giữa chủ nhà và người thuê, bị ảnh hưởng trong cuộc khủng hoảng COVID-19. Trong khi một sắc lệnh c.ấ.m trục xuất đã được loan báo, các nhóm phúc lợi xã hội cho rằng những người thuê gặp khó khăn về tài chính, cần được qui định nhiều hơn là một thỏa thuận suông, cũng như về phía các chủ nhà cũng cần được giúp đỡ nữa.

Với tình trạng hàng trăm ngàn công nhân Úc bất thình lình mất lợi tức thường xuyên, các nhóm như Hội đồng Dịch vụ Xã hội Victoria cảm thấy, họ đang ở tuyến đầu trong một giai đoạn hết sức đặc biệt, trong đó nền kinh tế bị đảo lộn.

Things You Must Know Before Buying Rental Property

Theo giám đốc Hội đồng là bà Emma King, có những người mới mất việc cần được giúp đỡ.

“Chúng ta hiện thấy rất nhiều người rơi vào thứ hạng gặp nhiều nguy hiểm, mà họ không có trước đây”.

“Chúng ta có những người nghèo, những người gặp khó khăn, thì nay tìm thấy họ ở thứ hạng cuối cùng trong dân số, gặp nguy hiểm”.

“Chúng ta chứng kiến chuyện này xảy ra với tốc độ đáng kinh ngạc, vì bất cứ việc bảo vệ nào chúng ta có thể mang lại, đều thực sự quan trọng”, Emma King.

Một trong những bảo vệ cấp thiết, là chuyện giữ cho họ còn có chỗ che mưa che nắng.

Nội các Khẩn cấp loan báo một pháp lệnh về việc c.ấ.m trục xuất, thế nhưng vẫn chưa được các tiểu bang ban hành, thành những đạo luật.

Đó cũng không phải là một sắc lệnh về việc tính tiền thuê nhà, với các câu hỏi vẫn còn về những gì xảy ra, khi pháp lệnh cấm trục xuất chấm dứt trong 6 tháng.

Bà Emma King nói rằng, trong khi có những cuộc thương thuyết tich cực giữa chủ nhà và người thuê, thì thiện chí như vậy không được tìm thấy trong mọi trường hợp.

“Tuần qua tôi nói chuyện với một số người, với giá thuê nhà tăng lên 20 đô la và đây là lúc công việc của họ mất đi một cách tệ hại”.

“Chúng ta biết có một số chủ nhà rộng lượng, cũng như một số khác không được như vậy”.

“Chúng ta cần một số bảo vệ cho những người, không thể chỉ lệ thuộc vào một giao kèo, qua việc bắt tay suông mà thôi”, Emma King.

Trong khi đó, Thủ Tướng Scott Morrison kêu gọi chủ nhà và người thuê, nên thương thuyết một sự dàn xếp giữa đôi bên.

Thế nhưng ông Leo Patterson Ross, một nhân viên cao cấp về chính sách của Hiệp hội Người Thuê tại New South Wales nói rằng, cần có những sắp xếp do tính chất bất quân bình về quyền hạn, giữa chủ nhà và người đi thuê.

“Hệ thống luật pháp đã được đề ra tạo thuận lợi rất nhiều cho chủ nhà, cũng như hệ thống cung cấp nhà cửa của chúng ta nữa”.

“Chúng ta điều hành một môi trường, trong đó luôn luôn thiếu sót các giải pháp thay thế đối với ngôi nhà, mà quí vị đang thuê mướn”.

“Vì vậy những người thuê ở trong tình trạng chân trong chân ngoài và việc đề nghị mọi người nên thương thảo là hầu như không tránh khỏi khó khăn, khi nhiều người thuê nhà không có kinh nghiệm về chuyện đó”, Leo Patterson Ross.

Ông hiểu rằng đó không chỉ người thuê, mà cả chủ nhà cũng cảm thấy chịu nhiều áp lực.

Ông cho biết, chính phủ có thể can thiệp để giúp cho áp lực về chi phí được dễ dàng hơn.

“Lệ phí cho hội đồng địa phương, các loại tiền nước khác nhau, nhiều chi phí do chính phủ đặt ra liên quan đến nhà cửa, có thể được miễn hoãn hay đình hoãn trong thời gian này, để cho phép chủ nhà có thể chấp nhận việc giảm giá cho thuê nhà”.

“Thực sự những gì chúng ta thấy lúc này, là rất nhiều chủ nhà không cảm thấy họ có thể giảm bớt tiền thuê, bởi vì họ phải trả nhiều tiền mua nhà trả góp và có nhiều chi phí nữa”, Leo Patterson Ross.

“Nhiều chủ nhà hiện làm việc đúng đắn, khi nói chuyện với người thuê, hiểu biết là cả hai phía đều cần đến nhau và đi đến một thỏa thuận, có thể giúp cả hai qua được giai đoạn này. Thế nhưng cũng có những khó khăn xảy ra, giữa chủ nhà và người thuê nữa”, Scott Morrison.”

Viện Địa Ốc Victoria kêu gọi nên có các qui tắc để cân bằng giữa người thuê và chủ nhà, khi đối diện với những khó khăn về tài chính.

Chủ tịch của Viện là bà Leah Calnan nói rằng, đường lối ‘một kích cỡ thích hợp cho tất cả’ sẽ không hữu hiệu, đối với các chủ nhà.

“Quí vị có một số người về hưu có quỹ hưu bổng tự quản lý, có lẽ không phải trả góp mua nhà, thế nhưng lệ thuộc vào tiền cho thuê làm lợi tức cho họ”.

“Quí vị cũng có những nhà đầu tư lệ thuộc nhiều vào chuyện cho thuê để trả tiền mua nhà trả góp, cũng như những nhà đầu tư có nhiều tài sản”.

“Vì vậy tiền mặt là chuyện then chốt cho tất cả những người này”, Leah Calnan.

Trong khi đó, Thủ Tướng Scott Morrison nói rằng, giới trung gian sẽ cần đến nếu người thuê và chủ nhà không thể đạt được một thỏa thuận.

“Chúng ta muốn chắc chắn rằng, những nhà thuê nhà nhỏ hơn có các bảo vệ cần thiết, để có thể ngồi xuống thương lượng với chủ nhà”.

“Nhiều chủ nhà hiện làm việc đúng đắn, khi nói chuyện với người thuê, hiểu biết là cả hai phía đều cần đến nhau và đi đến một thỏa thuận, có thể giúp cả hai qua được giai đoạn này”.

“Thế nhưng cũng có những khó khăn xảy ra, giữa chủ nhà và người thuê nữa”, Scott Morrison.

Được biết Thủ Tướng đã báo trước về một tiêu chuẩn hành động bó buộc trong thời coronavirus, đối với những người thuê nhà cá nhân hay thương mại.

Thế nhưng nội các khẩn cấp chưa đạt đến thỏa thuận về các điểu kiện áp dụng.

Nguồn: SBS Vietnamese