Tin nóng: Visa du lịch Úc kết hợp làm việc 462 sẽ chính thức mở cửa vòng 2018

Mới đây, Cục Quản lý lao động ngoài nước thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết hiện nay đã tiến hành mở cổng thông tin điện tử để ứng viên nhập thông tin cá nhân đề nghị cấp Thư giới thiệu tham gia Chương trình visa du lịch Úc kết hợp làm việc 462 trong năm tài khóa 2018 – 2019 của Australia.

Kế hoạch của việc mở cổng thông tin điện tử cụ thể như sau:

1. Chương trình visa du lịch Úc kết hợp làm việc 462 trong năm tài khóa 2018 – 2019 sẽ tiến hành tiếp nhận 200 ứng viên chính thức và 150 ứng viên dự bị.

Các ứng viên dự bị bao gồm những hồ sơ không đủ điều kiện cấp thư giới thiệu, công dân đăng ký đề nghị cấp Thư giới thiệu nhưng không nộp hồ sơ và dự bị cho hồ sơ đã được Cục Quản lý lao động ngoài nước cấp Thư giới thiệu nhưng bị phía Australia từ chối cấp thị thực.

2. Thời gian chính thức mở cửa vòng 2018:

Cổng thông tin điện tử sẽ tiến hành tiếp nhận hồ sơ của công dân vào 10 giờ sáng, thứ 3 ngày 25/9/2018.

3. Tìm hiểu lợi ích của chương trình:

-Đối tượng được phép tham gia chương trình Thị thực Lao động kết hợp kỳ nghỉ (diện thị thực 462) là công dân Việt Nam.

-Được phép lưu trú tại Úc tối đa 12 tháng.

-Làm việc tại Úc, thông thường tối đa 6 tháng với mỗi cơ quan/chủ sử dụng lao động

-Học tập tối đa 4 tháng Xuất cảnh và nhập cảnh nhiều lần vào Úc khi thị thực còn giá trị

-Nộp đơn xin cấp thi thực Lao động kết hợp Kỳ nghỉ lần hai nếu quý vị đã làm việc ba (3) tháng ở khu vực Bắc Úc trong các lĩnh vực du lịch và khách sạn hoặc nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp.