Những mẹo vặt gia đình hữu ích

Có rất nhiều mẹo vặt có thể áp dụng được cho gia đình bạn. Cùng theo dõi nhé.


Khóa quần cũng có thể khắc phục.


Khi quá nhiều rắc nối trên bàn làm việc.


Tận dụng đò nhựa không sử dụng nữa.


Nhà thiếu ống dẫn nước thì phải nghĩ sang cách khác ngay.


Nhiều khăn mà không còn chỗ để treo.


Nhiều lúc cũng cần chun để buộc tóc lắm.